Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 6 februari

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen sade kommunstyrelsen ja till kommunens översiktsplan, som nu ska vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunens översiktsplan

Översiktsplanen anger den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön i kommunen genom att peka ut användningen av mark- och vattenområden och genom att redogöra för hur den bebyggda miljön i kommunen ska användas, utvecklas eller bevaras. Kommunstyrelsen sade ja till förslaget till översiktsplan, som har varit ute på granskning. Nu går planen vidare till kommunfullmäktige, som sammanträder 19 februari.

Plan för målgruppen äldre

Kommunstyrelsen gav kommunledningskontoret i uppdrag att arbeta fram en kommunövergripande plan med mål och ambitioner för målgruppen äldre. Den ska utgå från vår utvecklingsstrategi och den ska styra, förändra och förbättra kommunens insatser för äldre inom olika förvaltningar, nämnder och kommunala bolag. I den planen redogörs för kommunens ambitioner med uppsatta mål och insatser som ska leda till ett hälsosamt åldrande med god livskvalitet. Arbetet med planen ska ske förvaltningsövergripande och därav blir det kommunledningskontoret som får uppdraget.

Budgetdirektivet

Kommunstyrelsen diskuterade budgetdirektiven för 2025-2027. Tisdag 13 februari är det budgetberedning.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02