Lyssna på sidan Lyssna

Förtydliganden angående digitala inköp av dagligvaror inom hemtjänsten

Publicerad:

Socialnämnden och ledningen för socialförvaltningen har tagit emot frågor och synpunkter som gäller beslutet att införa en digital tjänst för inköp av dagligvaror. Här kommer några förtydliganden.

Beslutet att införa en digital lösning för inköp av dagligvaror är i linje med Sävsjö kommuns övergripande ambition att kompetensförsörja, effektivisera, utveckla och digitalisera våra verksamheter. En upphandling är genomförd och ett avtal på ett år har därefter tecknats med Coop i Sävsjö. Utifrån avtalet ges brukare inom Sävsjö kommuns hemtjänst möjlighet att göra digitala beställningar av dagligvaror via en särskild beställningsportal. Tjänsten ger även möjlighet till hemleverans via Sävsjö kommuns arbetsmarknadsenhet Jobbhuset, i form av en arbetsmarknadsåtgärd.

I och med beslutet att införa en digital tjänst frigörs resurser bland undersköterskorna, som tidigare handlat manuellt åt brukarna. Det blir en säkrare hantering av kontanter och undersköterskornas arbetsmiljö förbättras när tunga och tidskrävande arbetsmoment plockas bort.

I sammanhanget är det viktigt att understryka att brukare inom hemtjänsten även fortsatt har valfrihet att beställa dagligvaror från vilken butik eller kommersiell e-handelstjänst man önskar, i kommunen eller utanför kommunen. Det är dock endast Coop i Sävsjö som har rätt att leverera en helhet via e-tjänsten och portalen där även hemleverans och upp-plockning i brukarens lägenhet ingår.

Socialnämnden vill förtydliga att man inte kommer att omvärdera eller justera beslutet trots inkomna synpunkter. Avtalet, som skrivits på ett år, kommer att utvärderas i god tid innan avtalstiden löper ut inför en eventuell avtalsförlängning.