Lyssna på sidan Lyssna

Kommunens översiktsplan är antagen av kommunfullmäktige

Publicerad:

Vid kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen antogs Sävsjö kommuns översiktsplan.

Nu har Sävsjö kommun en långsiktig och strategisk plan som beskriver hur vi ska använda, utveckla och bevara mark- och vattenområden i framtiden. Kommunfullmäktige beslutade att anta kommunens översiktsplan 19 februari 2024.

— Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument för kommunens utveckling på 10-20 års sikt och därför har hållbarhet och Agenda 2030 genomsyrat arbetet med att ta fram den. Det här är en översiktsplan som i större grad än tidigare ger utrymme för kommunen att växa och utvecklas. Inspel från medborgare, företag och föreningar har varit väldigt värdefulla för att få fram en översiktsplan som vi hoppas är väl förankrad i kommunen, säger Andreas Grennborg, samhällsplanerare.

Lång och demokratisk process

Arbetet med att ta fram översiktsplanen är en lång process och har pågått sedan 2020. Det är också en demokratisk process då allmänheten har haft möjlighet att ha synpunkter på förslaget vid två tillfällen; vid samrådet under sommaren 2022 och under granskningen hösten 2023. Under samrådet arrangerades dialogmöten och planen ställdes ut på bibliotek och i Kommunalhuset.

Arbetet med Sävsjös översiktsplan har till stor del skett digitalt och planförslaget har funnits i sin helhet på savsjo,se, kommunens webbplats. Den slutgiltiga planen kommer också att finnas på webbplatsen då den vunnit laga kraft i mars.

Översiktsplanen kommer att bli ett användbart stöd för alla kommunens verksamheter i frågor om planering och utveckling.

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande är glad att arbetet är i mål.

— Det är viktigt att vi har en tydlig riktning för hur vi ska jobba i framtiden och då är översiktsplanen en viktig del, säger Therese Petersson.

Översiktsplanen på kommunens webbplats