Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 5 mars

Publicerad:

Under kommunstyrelsens sammanträde på tisdagen beslutade kommunstyrelsen om hemsändningsbidrag, tomter i Torset och att godta hyresnivån på stadshotellet.

Kommunstyrelsen tog beslut om att godta hyresnivåerna som Tillväxthuset får när de flyttar in i det nyrenoverade stadshotellet. Det gör att upphandlingen av ombyggnaden startar inom kort.

Hemsändningsbidrag

Sävsjö kommun har ett hemsändningsbidrag som kan erbjudas till butiker i våra tätorter utanför Sävsjö tätort som kör ut beställda varor till sina kunder. Kommunstyrelsen beslutade att öka upp bidraget till 200 kronor per leverans.

Det är vissa kriterier som ska uppfyllas för att få beviljat bidrag: Hushållet ska ha mer än 3 km till närmsta butik (eller med särskilda skäl även närmre), mottagaren ska vara folkbokförd i Sävsjö kommun och åretruntboende. Bidraget gäller för en leverans i veckan per hushåll och butiksinnehavaren organiserar själv hur hemsändningen ska fungera. Några butiker använder redan idag detta bidrag.

Tomter i Torset

Kommunstyrelsen tog beslut om de tre tomterna som är detaljplanerade i Torset på ”fotbollsplanen”. Tomterna ska upplåtas till naturområde istället för till bostäder och i och med det ändra i detaljplanen. Serviceförvaltningens chef ska skriva ett nyttjanderättsavtal med Torsets byalag avseende skötsel av planen framöver. Kmmunstyrelsen tog även beslut om att tillskjuta 200 000 kronor till taket på dansbanan som ska renoveras.

Ärenden till kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen tog några beslut som ska vidare upp till kommunfullmäktige. Bland dessa:

  • Motion som var besvarad kring riktad satsning för elever med behov av särskilt stöd
  • Ett medborgarförslag om busskort till alla högstadieelever
  • En motion om att införskaffa defribrillatorer
  • Utformningen av bemanningsenhetens uppdrag

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02