Lyssna på sidan Lyssna

Sävsjö kommun ett steg närmare samverkan för gymnasiet på Höglandet

Publicerad:

Den 6 mars fattade barn- och utbildningsnämnden beslut om att gå in i gymnasiesamverkan på Höglandet. Ett beslut ska även fattas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige framöver.

Landets kommuner ska samverkan med minst två andra kommuner när det gäller utbudet av gymnasieutbildningar, det har Riksdagen beslutat.

Efter en omfattande utredning, där Höglandets fem kommuner och det gemensamma Höglandsförbundet ingått, har utredaren föreslagit att gymnasieverksamheten ska flyttas till Höglandsförbundet. Utredningen har även gällt den anpassade gymnasieskolan och vuxenutbildningen.

Förslagen i utredningen behandlas politiskt i alla höglandskommuner under våren. I Sävsjö kommun togs ett första beslut i barn- och utbildningsnämnden i går kväll, den 6 mars.

– Vi är stolta över vår gymnasieskola Aleholm. Samverkan kommer göra det möjligt att fortsätta bedriva utbildning med hög kvalitet i vår kommun, säger nämndens ordförande, Fredrik Håkansson (KD).

Han fortsätter:

– Vi har stor respekt och ödmjukhet inför den förändring som det kommer innebära och vi har förberett oss och noga övervägt de olika alternativen. Det beslut som barn- och utbildningsnämnden landat i ser vi kommer gynna Aleholm och Sävsjö kommun på bästa sätt.

Under våren kommer beslutet även behandlas i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Så här är beslutet formulerat

Barn- och utbildningsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att besluta, under förutsättning att ytterligare minst tre andra medlemskommuner tar samma beslut;

  • att flytta över gymnasieverksamheten, inklusive den anpassade gymnasieskolan (Skollagen 2010:800 kap 15–19) från kommunen till Höglandsförbundet från den 1 januari 2025,
  • att utgångspunkten är att föra över den kommunala vuxenutbildningen från och med 1 januari 2026 till Höglandsförbundet, utredning sker under 2024 för slutligt ställningstagande under våren 2025,
  • att tillskjuta Höglandsförbundet extra medel från varje medlemskommun under 2024 och för Sävsjö kommun innebär det 147.000 kronor

Kontakt vid frågor:

Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande (KD)

fredrik.hakansson@savsjo.se 0735-323120

 

I samband med en pressträff den 7 mars lämnades följande uttalande över till media


”Det är en genomgripande reform av gymnasieskolan som Sveriges alla kommuner står inför. Med stor respekt inför den förändring som det kommer innebära så har vi efter en omfattande beredning noga tänkt igenom och övervägt de olika alternativen. Det beslut som vi har landat i ser vi blir den bästa vägen framåt för Aleholm och vår kommun. För att vi fortsatt i Sävsjö och på höglandet ska kunna bedriva utbildning med hög kvalité så att våra ungdomar kan nå sina mål.
Vi är stolta över vår gymnasieskola i Sävsjö, vår personal och våra elever. Skolan är på många sätt viktig för vår kommun och att värna om skolans framtid har varit vår utgångspunkt i det ställningstagande som vi gjort. Samtidigt tvingas vi konstatera att ett redan lågt elevantal minskar. Främst beror det på att fler elever väljer att läsa på någon av de andra skolorna på höglandet. För Aleholm innebär det att skolans ekonomi är ansträngd och det blir allt svårare att upprätthålla en godtagbar kvalité på utbildningar och undervisning.
För att vi tillsammans på Höglandet fortsatt ska kunna erbjuda ett brett utbud av utbildningar med hög kvalitét så behöver vi samverka mer. För Sävsjö kommun och vår gymnasieskola Aleholm ser vi att det görs bäst inom det gemensamma Höglandsförbundet. Där kan vi samordna gymnasieverksamheterna, våra resurser och kompetenser samtidigt som vi inte längre behöver konkurrera om eleverna mellan våra skolor. I en sådan samverkan kan Aleholm fortsätta vara en livskraftig skola som ger våra gymnasieungdomar de förutsättningar de behöver för att lyckas med sina studier.
I Höglandsförbundet finns en tillit och ett beprövat samarbete sedan lång tid som vi i vår kommun är mycket nöjda med. Att alla kommuner har lika stort inflytande i förbundet är ett bevis på den goda samarbetsanda som vi har tillsammans. Vi känner oss trygga med att vi även kommer att kunna samverka kring våra gymnasieskolor på ett bra sätt.
Vi ser att det kommer gynna vår kommun, vår gymnasieskola och våra ungdomar som vi vill ge en så bra start i livet som möjligt. ”

Fredrik Håkansson (KD), Victor Erliksson (S), Matilda Henriksson (C)