Lyssna på sidan Lyssna

Kommundirektör Jan Holmqvist avtackades

Publicerad:

Den 31 maj är det sista dagen som Jan Holmqvist tjänstgör som kommundirektör. Politiker och tjänstepersoner har den senaste tiden turats om att uppvakta honom och tacka för insatsen.

Sammanträdesrum med ledamöter som avtackar med en vit blomma i en vas

Therese Petersson (KD), ordförande i kommunsteyrelsen, håller tal och överlämnar en gåva från styrelsen till Jan Holmqvist.

Jan avtackas med en blomma

Förbundsdirektör Anneli Tellmo Brännström håller tal och överlämnar en gåva från Höglandsförbundet.

Åtta personer som är ordföranden i Sävsjö uppställda tillsammans med Jan

Ordföranden i nämnder och bolag uppvaktade. Från vänster Fredrik Håkansson (KD), Kerstin Hvirf (S), Jari Ljungquist (S), Jan Holmqvist, Therese Petersson (KD, Benjamin Petersson (KD) Samuel Nickolausson (KD), Maria Sporre (C) och Sten-Åke Claesson (C)

fyra personer uppställda framför en tavla

Kommunfullmäktiges presidium uppvaktade under fullmäktiges sammanträde. Från vänster Carl-Johan Gustafsson (M), Susanne Sjögren (S), Jan Holmqvist och Stefan Gustafsson (KD)