Lyssna på sidan Lyssna

Dialogmöte om attraktivitet gav visioner för framtiden

Publicerad:

Vad är vi stolta över och hur vill vi att Sävsjö kommun utvecklas? Den 14 maj hölls en föreläsning och workshop om attraktivitet i Kulturhuset i Sävsjö.

Föreläsaren Helena Nordström från företaget Placebrander delade med sig av kunskap, tips, trender och inspiration kring attraktivitet och platsvarumärke. Deltagarna fick sedan samtala och göra gruppövningar kring vad kommunen är kända för i framtiden.

Drygt 60 personer samlades i Galaxen på Kulturhuset för att prata om hur vi tillsammans kan göra Sävsjö kommun till en attraktivare plats för invånare och besökare. Kvällen bjöd på många skratt och roliga idéer men lyfte även sådant som skulle behöva förbättras. Bland deltagarna fanns representanter från näringslivet, föreningar, besöksnäring med mera samt både tjänstepersoner och politiker från Sävsjö kommun.

Resultatet av dialogmötet finns att ta del av på sidan sammanfattning från genomförda tätortsdialoger. Materialet är tänkt att användas för att se hur vi i Sävsjö kommun kan jobba mer strategiskt med att stärka vår attraktionskraft.