Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 18 juni

Publicerad:

På kommunstyrelsens beredande möte på tisdagen togs en del beslut.

Detaljplan för ny förskola i Vrigstad

Kommunstyrelsen tog beslut kring en detaljplan för nya förskolan i Vrigstad. Planförslaget ställs nu ut för att pröva markens lämplighet för nybyggnation.

Anslutningsbuss

Utvecklingsavdelningen fick i uppdrag att presentera lösningsförslag och budget för att möjliggöra tågförbindelser för flera genom en anslutningsbuss, i första hand till och från Rörvik.

Platsvarumärke

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommundirektören i uppdrag att upphandla konsulttjänst för att börja arbeta med vårt platsvarumärke – ett sätt för oss alla att få en indikation på vilka och vad vi är i Sävsjö kommun. Detta är ett led i ett arbete med att göra oss mer attraktiva och även stolta över vilka vi är.

Höga kostnader för Aleholm och individ- och familjeomsorgen

Rejält högre kostnader än de borde ha, enligt tjänsten jämföraren i Kolada, har både Aleholm och individ- och familjeomsorgen och detta börjar nu utredas på olika vis. Det är nödvändigt att gå till botten med kostnader som är orimligt höga inom vissa verksamheter. Vår gemensamma kassa ska räcka till mycket.

Övrigt

  • Fem månader in i 2024 får vi en månadsrapport som visar på lägre prognos än budget
  • Vi blev 12 stycken fler invånare i maj
  • Arbetslösheten bland unga verkar sjunka. I slutet på mars detta år hade arbetslösheten sjunkit med 7 procent jämfört med förra året samma tid.

Protokollet från Kommunstyrelsens sammanträde kan du läsa här när det är justerat.

Kontakt

Therese Petersson (KD), kommunstyrelsens ordförande
therese.petersson@savsjo.se
0382-152 02