Lyssna på sidan Lyssna

Förskolan Ripan tar form

Publicerad:

Byggnationen av förskolan Ripan, på Hägneområdet i Sävsjö, pågår och redan nu är grunden och väggarna på plats. Senast det byggdes en förskola från grunden i Sävsjö kommun var 1989 då Paletten i Vrigstad byggdes.

– Förskolan uppfyller miljöprestanda enligt Sweden green building council, miljöbyggnad klass silver, berättar Anneli Patriksson projektledare, Sävebo. Det betyder att vi har kunnat ta ett mer förmånligt ”grönt lån” hos Kommuninvest.

Det är viktigt att Sävsjö Kommun klarat kriterierna för ”grönt lån” eftersom Ripan skall vara en klimatsmart förskola.

Miljöpåverkan, kostnad, nytta och livslängd vägs in vid val av material, system och installationer. Produkter och material skall i högsta möjliga utsträckning vara godkända enligt Byggvarubedömningen.

– Solceller kommer att placeras på huvudbyggnadens yttertak. Komplementbyggnaders -och cykelgaragets yttertak utgörs av takbeläggning med sedumväxter. Dagvattensystem ska utformas med fördröjningsmagasin som finns nedgrävda som en damm under marken, avslutar Anneli Patriksson

Varför behövs en ny förskola?

– Det fattas förskoleplatser. Förskolan Pinuten, med två avdelningar, håller ej måttet. Ventilation och toaletter skulle behöva bytas ut. När Ripan står klar skall Pinutens barn flytta över dit, förklarar barn-och utbildningschefen Stefan Claesson.

Han fortsätter;

– Ripan kommer att ha fyra avdelningar med möjlighet att bygga till två. Max 20 barn per avdelning, och en gemensam matsal. Det byggs även ett tillagningskök på Ripan. 700 portioner kommer att lagas här. Vallsjökolans tillagningskök får en välbehövlig avlastning.

Iren Hjalte blir rektor för förskolan Ripan, som kommer att ha en miljöprofil. De tjänster som behövs till förskolan kommer att annonseras ut så att alla får möjlighet att söka.

Det lokala byggföretaget Byggnads AB Axel Andersson & Son vann upphandlingen och fick uppdraget att bygga denna förskola. Kontraktssumman är 32,5 miljon. Budget för hela projektet är cirka 40 miljoner och beräknas vara klar årsskiftet 2020/2021

Fakta

En ny utvecklingsstrategi ”Utvecklingsstrategi 2016-2022 för Sävsjö Kommun med sikte på 2030” antogs av kommunfullmäktige 2016.

Visionen lyder ”Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun”. Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö Kommuns utvecklingsarbete som, utöver vår kärnvärksamhet, ska ange riktning och förbättringar.

I detta jobbar förvaltningar med visionen från mål till konkreta aktiviteter. En aktivitet som tydligt knyter an till visionen är klimatsmart förskola.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.