Lyssna på sidan Lyssna

Solceller på Hofgårdsskolans tak

Publicerad:

När taket på Hofgårdsskolan behövde renoveras föddes tankarna på att sätta upp solcellspaneler.
Med tanke på att det finns ett mål att på lång sikt bli fossiloberoende är detta en bra satsning. Vi vill arbeta för att öka användningen av förnybar energi och solpanelerna på Hofgårdsskolans tak beräknas producera 24,8 MWh/år, säger Veronica Johansson, miljö-och hållbarhetsstrateg vid Sävsjö kommun.

I Sävsjö kommun har vi i vår utvecklingsstrategi uttryckt att kommunen ska vara en föregångare inom hållbarhet och visa på goda exempel. Solen är en miljövänlig och förnybar energikälla. Att installera egna solcellspaneler för elproduktion är en investering som både vi och miljön har mycket att vinna på. Med egna solcellspaneler behöver vi inte bry oss lika mycket om hur elpriset förändras, samtidigt som det är ett positivt steg i omställningen mot mer förnybar energi.

Veronika Johansson fortsätter:

– Det finns ett mervärde i att panelerna är placerade just på taket på en skola, eftersom att skolan gärna vill se möjligheten att använda solproduktionen i undervisningen. Det blir ett sätt att göra barn och unga medvetna.

Vad gäller de privata fastigheterna säger Veronika Johansson det är väldigt positivt att många privata fastighetsägare installerat solceller.

– Här ligger vi i framkant jämfört med övriga kommuner i länet, säger hon och resonerar kring framtiden:

– En bidragande orsak till att många installerat solceller tror jag är det 30-procentiga bidraget som gällt hittills. Dessa statliga medel kommer dessvärre halveras i och med den nya budgeten som antagits i riksdagen. Men jag ser ändå positivt på framtiden eftersom det finns en stor medvetenhet och en stor vilja inom såväl privat som offentlig sektor att satsa på förnybart generellt, och solceller specifikt.


FAKTA

En ny utvecklingsstrategi ”Utvecklingsstrategi 2016-2022 för Sävsjö Kommun med sikte på 2030” antogs av kommunfullmäktige 2016.

Visionen lyder ”Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun”. Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö Kommuns utvecklingsarbete som, utöver vår kärnvärksamhet, ska ange riktning och förbättringar.

I detta jobbar förvaltningar med visionen från mål till konkreta aktiviteter. En aktivitet som tydligt knyter an till visionen är solceller. Sedan tidigare finns Kopparslagaren som ägs av Sävebo. Hofgårdsskolan är den andra anläggningen i kommunens regi att få solpaneler.
Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.