Lyssna på sidan Lyssna

Klättrar i miljörankning

Publicerad:

Sävsjö kommun klättrar i tidningen Aktuell Hållbarhets årliga rankning över Sveriges kommuners miljöarbete. Syftet med rankningen är att mäta kommunernas ambition och aktivitet inom miljöområdet. I årets rankning hamnar Sävsjö kommun på plats 141 av 290. Det är en förbättring jämfört med plats 188 i förra årets rankning.

– Kommunrankningen är ett bra verktyg för att hålla koll på att vi gör rätt saker och att vi kommer framåt i vårt miljö- och hållbarhetsarbete, säger Veronika Johansson, miljö- och hållbarhetsstrateg i Sävsjö kommun.

Hon tror att anledningen till att Sävsjö placerat sig högre i årets undersökning är att medvetenheten och intresset för miljö och hållbarhet hela tiden ökar i organisationen.

Veronika fortsätter;

– Under 2019 kommer kommunens fortsatta arbete att ha stort fokus på hur man jobbar mot Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen. Det är även viktigt att vi jobbar med uppföljning och utvärdering av det arbete som pågår.

Läs mer om kommunrankningen här och kolla in vart övriga kommuner i länet placerade sig: Till miljöbarometern Länk till annan webbplats.

FAKTA
En ny utvecklingsstrategi ”Utvecklingsstrategi 2016-2022 för Sävsjö Kommun med sikte på 2030” antogs av kommunfullmäktige 2016.

Visionen lyder ”Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, inkluderande och gröna kommun”. Utvecklingsstrategin beskriver Sävsjö Kommuns utvecklingsarbete som, utöver vår kärnvärksamhet, ska ange riktning och förbättringar.

I detta jobbar förvaltningar med visionen från mål till konkreta aktiviteter. Ett arbete med miljöfrågorna knyter tydligt an till visionen om en "grön" kommun.