Lyssna på sidan Lyssna

Håll utkik efter invasiv växt

Publicerad:

Kallaväxten Gul skunkkalla har påträffats i Sävsjö kommun. Blomman är listad på EU:s förteckning över invasiva främmande arter och allmänheten uppmanas att rensa bort och bränna den.

Nu gror och blommar det i var trädgård. Men har du koll på vad som borde vara där och inte?

En invasiv art är en växt eller ett djur som tagit sig till en ny miljö där den orsakar problem. Det kan vara ett djur som äter upp eller konkurrerar ut andra djur, eller en växt som sprider sig och tar över. Invasiva arter hotar den biologiska mångfalden och du som privatperson har en viktig roll i att hålla utkik efter dessa arter.

En sådan växt, som nyligen setts i Sävsjö kommun, är Gul skunkkalla. Växten kommer ursprungligen från Nordamerika och såldes för bara några år sedan som trädgårdsväxt. Den trivs i fuktiga miljöer och sprids mycket lätt längs vattendrag. Varje planta kan täcka upp till en kvadratmeter markyta.

– Vi ber nu allmänheten om hjälp att hålla utkik efter Gul skunkkalla. Gräv gärna bort plantan och bränn den. Det går bra att stoppa den i en röd påsa, så att den skickas till förbränning, säger chef för Gata- och parkenheten, Tomas Lundin.

En annan invasiv art som sedan länge funnits i kommunen är Jättelokan. Växtsaften från Jättelokan kan ge upphov till svåra blåsor på huden. Var därför mycket försiktig om du vill försöka få bort Jättelokan. Om du upptäcker Jätteloka eller Gul skunkkalla, rapportera gärna in platsen till Gata- och parkenheten: tomas.lundin@savsjo.se


Bra länkar om invasiva arter på Naturvårdsverkets hemsida:

Gul skunkkalla Länk till annan webbplats.
Jätteloka Länk till annan webbplats.
Råd till allmänheten Länk till annan webbplats.
EU:s förteckning över invasiva arter Länk till annan webbplats.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.