Lyssna på sidan Lyssna

Sök bidrag för naturvårdsprojekt

Publicerad:

Sök pengar för lokala naturvårdsprojekt, LONA, senast den 1 december! Har du eller din förening en idé till ett projekt ni vill driva?

LONA-bidrag till satsning inom lokal naturvård

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang och stödja åtgärder som främjar naturvård och friluftsliv. Nästa ansökningsomgång, för projekt med start år 2020, stänger den 1 december 2019.

Ordinarie Lona och Lona våtmark

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Inom LONA finns två bidragsområden – ordinarie LONA och LONA våtmark (som infördes år 2018). Det som skiljer områdena åt är att våtmarksprojekt inom LONA kan beviljas bidrag med upp till 90 procent, medan bidrag inom ordinarie LONA kan ges med upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader.

Projekt inom olika kategorier

Nyckelord för LONA-satsningen är naturvårdsnytta, lokala initiativ, friluftsliv, samverkan, folkhälsa, tätortsnära natur och tillgänglighet. Projekt inom följande kategorier kan få stöd:

  1. kunskapsuppbyggnad
  2. framtagande av underlag, till exempel kommunala naturvårdsprogram
  3. områdesskydd
  4. vård och förvaltning av områden, naturtyper och arter (inklusive åtgärder som främjar friluftsliv i natur- och kulturmiljö)
  5. restaurering av områden, naturtyper och bestånd av arter
  6. information, folkbildning och annan kunskapsspridning
  7. Restaurering och anläggande av våtmarker
  8. Förstudie våtmark

För mer information kontakta:

Åsa Elmersson, mark- och exploateringsstrateg,
Kommunledningskontoret, samhällsbyggnadsenheten Sävsjö kommun, SE-576 80 Sävsjö
Besöksadress: Odengatan 55
0382 - 154 12
asa.elmersson@savsjo.se