Lyssna på sidan Lyssna
brygga, vatten,

Tänk på hur och var du tvättar bilen

Publicerad:

Tvätta inte bilen på gatan, garageuppfarten eller andra asfalterade ytor. Då hamnar oljerester, tungmetaller och andra kemikalier i mark, sjöar och hav. Det är ämnen som är skadliga för både människor och miljö

I linje med "Fordonstvätt - Riktlinjer inom Jönköpings län Pdf, 641.3 kB, öppnas i nytt fönster.", gäller följande:

Tvätt utanför anläggning

Följande accepteras inte:

  • Tvätt på gata, asfalterad parkeringsyta eller liknande, så att avrinning kan ske orenat till dagvattenbrunn, dike eller liknande.
  • Tvätt i garage utan oljeavskiljare.

Följande godtas för privatfordon:

  • Avspolning av lera, grus och damm med enbart vatten. Fordonet ska stå på plan mark där vattnet kan sjunka ned i marken utan att rinna till dagvattenbrunn, dike, vattendrag eller förorena grundvatten och vattentäkter. Markägarens tillstånd krävs.

Varför ska jag inte tvätta bilen hemma på garageuppfarten eller gatan?

Beroende på var du står hamnar tvättvattnet antingen orenat ut i närmaste vattendrag eller så går det med dagvattenledningarna till vårt kommunala reningsverk. Smutsvattnet från tvätt av din bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, och kemikalier från bilvårdsmedel och är skadligt för människan och miljön. Och även om det kommer till reningsverket, kan man inte rena vattnet från alla skadliga ämnen som kommer från din biltvätt

Tvätta bilen i "gör-det-självanläggningar"

Istället för att tvätta bilen på gatan eller p-platsen kan du tvätta av fordon i en "gör-det-självanläggning" eller i en automatisk biltvätt. I dessa anläggningar finns reningsutrustning där däckpartiklar, olje- och bränslerester, vägmaterial och giftiga tungmetaller skiljs bort från vattnet. Vattnet går sedan vidare till avloppsreningsverket.

 

Vid frågor kontakta:

Henrik Gustavsson, miljöchef
0382-15266
henrik.gustavsson@savsjo.se

FAKTA

Riktlinjerna är även en del i att uppnå de miljökvalitetsmål som är fastställda av
Sveriges riksdag, framför allt Levande Sjöar och Vattendrag samt Giftfri Miljö.

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.