Lyssna på sidan Lyssna

Bild från takraset i Kiruna med bild inifrån strax innan raset, foto från vittne. Bild på rasat tak, foto Polisen

Risk för takras i hallbyggnader - detta ska du som fastighetsägare göra

Publicerad:

Haverikommissionen upptäckte säkerhetsrisker med en takkonstruktion i samband med ett takras på idrottshallen i Kiruna i mars 2020. Det finns byggnader med just det utförandet i hela Sverige. Statens haverikommission vill att de utvärderas ur säkerhetssynpunkt. Syftet är att undvika att en liknande händelse inträffar igen. Här kommer information om vad du som fastighetsägare ska göra.

Säkerhetsrekommendationer till alla kommuner

Takraset i Kiruna medförde att ungefär halva hallbyggnaden kollapsade. Vid tiden för händelsen befann sig två personer i byggnaden, men ingen av dem kom till fysisk skada.

Myndighetsförvaltningen i Sävsjö kommun har, tillsamman med alla tillsyndsmyndigheter i Sverige, tagit emot en anmälan från statens haverikommission med säkerhetsrekommendationer.

Uppmaningen från Statens haverikommission till Sveriges tillsynsmyndigheter gäller generellt takkonstruktioner med limträbalkar av typ underspända takstolar eller underspända balkar. Denna typ av takkonstruktion kan finnas i idrottshallar, ridhus samt industribyggnader och avser inte enbart den specifika takkonstruktion som fanns i hallen i Kiruna.

Takstolarnas typkonstruktion

Vad ska fastighetsägaren göra?

Om du som fastighetsägare vet att du har en hallbyggnad med denna typ, ska du låta utföra en undersökning av byggnadens bärförmåga och även kontakta myndighetsförvaltningen. Är du osäker på vilken typ av takkonstruktion du har i din hallbyggnad, kan du kontakta en byggnadsinspektör.

Vid frågor kontakta :

Timmy Abelsson 
byggnadsinspektör

0382-15254

Marek Widegren
byggnadsinspektör

0382-15264

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.