Lyssna på sidan Lyssna

Kommunen fortsätter köpa svenskt kött

Publicerad:

Foderbristen till följd av förra sommarens torka ledde till att många djurägare kände sig tvungna att ta fler djur än vanligt till slakt då fodret inte räckte till. Det i sin tur ledde till överfulla slakterier och kött riskerade att bli dåligt.

Sommaren förra året var ovanligt torr och bönderna fick ont om hö. Sävsjö kommun valde att upplåta kommunal mark för djuren att beta på.

Erika Tor Rundblad, chef för serviceförvaltningen, berättar;

– Det togs ett enigt politiskt beslut att vi resten av året skulle köpa svenskt kött till 90 procent. Tidigare har vi haft som kriterium att allt kött vi köper in skall följa svenska djurskyddskrav. Nu tar vi steget fullt ut genom att nästan bara köpa svenskt.

På frågan om hur framtiden ser ut svarar hon:

– Vi fortsätter att köpa svenskt. Beslutet gäller till halvårskiftet 2019. Medarbetare tycker det är roligt, och är stolta över att jobba med bra livsmedel. Det är också positivt med långsiktiga hållbara lösningar som tryggar livsmedelsförsörjningen på hemmaplan.

Man ökade inköpen av svenskt kött från 62 procent till 92 procent i december.

I mitten av mars tilldelades Sävsjö kommun ett pris av LRF för att politiken agerat så snabbt när det gällde inköp av svenskt kött. I motiveringen går att läsa: ” Sävsjö kommun svarade blixtsnabbt och positivt på näringens vädjan om att inhandla svenska produkter i sina upphandlingar”.

– Detta är en väckarklocka för många av oss. Vi inser hur sårbara vi är. Vi börjar inse vikten av höjd självförsörjningsgrad, säger Erika Tor Rundblad.

FAKTARUTA

Kommunens vision "Tillsammans skapar vi Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun"

I hållbarhetsredovisningen beskrivs Sävsjö kommuns hållbarhetsarbete;

"Kommunens hållbarhetsarbete grundar sig i kommunens vision, prioriterade utvecklingsområden, Sveriges nationella miljömål, folkhälsomålen, och de globala målen för hållbar utveckling. Arbetet samordnas av kommunens miljö-och hållbarhetsstrateg" I sammanfattningen av kommunens hållbarhetsarbete under 2018 finns bland annat att läsa om påverkan från ett förändrat klimat.