Lyssna på sidan Lyssna

Nöjda allianskollegor. Från vänster Christer Sjögren (S), kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD) och Christer Sandström (C).

Budgetöverenskommelse för 2020

Publicerad:

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 juni klubbades budgetöverenskommelsen för 2020 igenom. Den kommunala skattesatsen på 21.92 bibehålls och driftbudgetresultatet utgår från intäkter på sammanslagt 691 miljoner kronor. Detta innebär ett nettoresultat på cirka 14,7 miljoner kronor.
Några axplock:

  • Nybyggnation av Rörviks skola kommer att påbörjas.
  • En nybyygnation av en förskola i Sävsjö tätort kommer att avslutas.
  • Inom socialtjänsten avsätts medel för en utbyggnad av LSS-boendet på Ljungagatan.
  • När det gäller näringslivet kommer man att lägga mer resurser på att hitta nya företag som kan bedriva verksamhet i tomma industrilokaler.
  • Kommunen fortsätter att satsa på landsbygden. Gårdsbelysning, skötsel av enskilda vägar med mera finns kvar och byapengen får en viss förstärkning. Under kommande år kommer fokus att ligga på att bygga ut det kommunala bredbandsnätet.
  • Ett nytt kylsystem i kommunens ishall blir verklighet samt renovering av köket i Vallsjöbadens café.
  • Räddningstjänsten i Stockaryd ska få både mer ändamålsenliga och uppfräschade lokaler.

Du kan läsa hela budgetöverenskommelsen här. Pdf, 185.6 kB, öppnas i nytt fönster.