Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige sammanträder den 17 juni

Publicerad:

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 17 juni 2019 klockan 18.30.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen. Du kan även följa sammanträdet via webb-TV på kommunens webbplats. Klicka här för att komma till webb-TV.

Ärendelista

1

Närvaro2

Val av justerare samt tid och plats3

Valärenden4

Informationsärende: Förvärv av fastigheten Stockaryd 3:35, Vrigstadvägen, för övningar inom räddningstjänsten. (KS § 259)

2019/178


5

Verksamhetsplan 2020-2022 - rambudget

2019/196


6

Investeringsbudget 2020-2022

2019/175


7

Svar på motion (M) om försäljning av ägarandelar i Stockarydsterminalen AB

2019/80


8

Svar på motion (S) om städning av Torkån i Sävsjö

2019/79


9

Svar på motion (SD) om frysning av kommunala bidrag till Kulturhuset

2019/39


10

Svar på medborgarförslag om asfaltering av cykelvägen mellan Vrigstad och Sunnerby

2019/11


11

Svar på medborgarförslag om gång- och cykelväg till crossbanan i Vrigstad

2019/12


12

Svar på medborgarförslag om att färdigställa gång- och cykelvägen mellan Västra Järnvägsgatan och Du Nords gata

2019/133


13

Årsredovisning och revisionsberättelse för Mediacenter Jönköpings län år 2018

2019/137


14

Årsredovisning och revisionsberättelse för Höglandets samordningsförbund år 2018

2019/111


15

Medfinansiering Skateboardpark

2019/159


16

Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag våren 2019

2019/145


17

Investeringsbudget för utveckling av internkommunikation/intranät

2019/167


18

Sammanträdesplan kommunfullmäktige och kommunstyrelsen år 2020

2019/183


19

Medborgarförslag om cykelväg mellan Stockaryd, Vrigstad och Sävsjö

2019/189


20

Medborgarförslag om busslinje mellan Vrigstad och Stockaryd

2019/190


21

Medborgarförslag om satsning på utegym i Sävsjö kommun

2019/191


22

Medborgarförslag om ljudnivån vid järnvägen i Stockaryd

2019/200


Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.