Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige sammanträder 21 oktober

Publicerad:

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun sammanträder i Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 21 oktober 2019 klockan 18:30. Allmänheten är välkommen och det finns även möjlighet att följa mötet i direktsändning via webb-TV.

Ärendelista:

1 Närvaro.

2 Val av justerare samt tid och plats.

3 Godkännande av ärendelista.

4-7 Informationsärenden.

8 Valärenden.

9 Svar på medborgarförslag om att ändra detaljplanen för Eksjöhovgårdsängen.

10 Svar på medborgarförslag gällande belysning av vattentornet samt röjning vid Högagärde.

11 Höglandsförbundet - budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022.

12 Återremiss ombyggnation av Sävsjö Skyttecenter.

13 Utökning kommunal borgen Sävsjö Skyttecenter.

14 Delårsrapport 2019-08-31.

15 Kommunfullmäktiges styrtal/fokusområden 2020, finansiella mål.

16 Försäljning del av Gästgivaregården 1:198 i Vrigstad.

17 Gång- och cykelplan med åtgärdsprogram.

18-22 Anmälan av medborgarförslag.

Välkomna!
Per Danielsson, Ordförande
Jan Holmqvist, Sekreterare

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.