Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktige sammanträder 18 november

Publicerad:

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde i Vallsjösalen, Kommunalhuset i Sävsjö, måndagen den 18 november 2019, klockan 18.30. Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen. Du kan även följa sammanträdet via webb-TV via kommunens webbplats.

Ärendelista:

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats.
 3. Godkännande av ärendelista.
 4. Valärenden.
 5. Redovisning av obesvarade motioner och medborgarförslag hösten 2019.
 6. Svar på motion (V) om riskinventering av äldre soptippar avseende läckor av miljöfarligt lakvatten.
 7. Svar på motion (V) angående säkrare trafik utanför Stockaryds skola.
 8. Svar på motion (M) om socialnämndens återrapporteringsskyldighet till kommunfullmäktige enligt SoL och LSS.
 9. Svar på medborgarförslag om kostnadsfri fixartjänst för äldre och personer med funktionsvariationer.
 10. Svar på medborgarförslag om satsning på utegym i Sävsjö kommun.
 11. Förslag till Verksamhetsplan 2020, budget 2020-2022 Höglandets samordningsförbund.
 12. Verksamhetsplan 2020-2022.
 13. Nämndsmål och styrtal 2020.
 14. Taxor 2020.
 15. Förslag till utvecklingsstrategi 2020-2026.
 16. Vrigstad IF – renovering av omklädningsrum.
 17. Markanvisningsavtal avseende del av Sävsjö Eksjöhovgård 7:2.
 18. Medborgarförslag om att renovera lusthuset vid Eksjöhofgårds Värdshus.

Per Danielsson, (KD) Ordförande
Jan Holmqvist, Sekreterare

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.