Lyssna på sidan Lyssna

Kommunfullmäktiges sista sammanträde för året

Publicerad:

Kommunfullmäktige i Sävsjö kommun kallas till sammanträde på Vrigstad Värdshus, måndagen den 16 december 2019, klockan 18.00.

Sammanträdet är offentligt och allmänheten hälsas välkommen. Du kan även följa sammanträdet via webb-TV Öppnas i nytt fönster. på kommunens webbplats.

Ärendelista:

 1. Närvaro
 2. Val av justerare samt tid och plats
 3. Godkännande av ärendelista
 4. Svar på medborgarförslag om kommunalt ägande av samtliga elljusspår 2019/261
 5. Svar på medborgarförslag om cykelväg mellan tätorter 2019/189
 6. Svar på medborgarförslag om ljudnivån vid järnvägen i Stockaryd 2019/200
 7. Svar på medborgarförslag om busslinje mellan Vrigstad och Stockaryd 2019/190
 8. Höglandsförbundets delårsrapport 2019-08-31 2019/324
 9. Höglandsgemensam IT-säkerhetspolicy 2019/325
 10. Dataskyddspolicy Sävsjö kommun 2019/326
 11. Handlingsprogram för skydd och säkerhet i Sävsjö kommun 2019/333
 12. Reglemente Hållbarhetsråd, samordning av Välfärdsråd och Centrala Säkerhetsgruppen 2019/20
 13. Antagande av detaljplan för Lundby 2:18 och del av 2:19 Vrigstad 2018/150

  Per Danielsson (KD), Ordförande
  Jan Holmqvist, Sekreterare