Lyssna på sidan Lyssna

Ny aktivitetsyta skapas för spontanidrott och ”häng”

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Redan under andra kvartalet i år byggs en aktivitetsyta för spontanidrott och umgänge intill bostadsområdet Tällevad i Sävsjö. Aktivitetsytan blir den första i sitt slag vid ett bostadsområde i kommunen.

I samband med exploateringen av det nya bostadsområdet Tällevad II, i utkanten av Sävsjö tätort, fördes tankarna på att lyfta attraktiviteten i området, bland annat genom att öppna upp en bäck i ett stråk. Då det visade sig att projektet blev både kostsamt och resurskrävande så lades denna tanke ned. Sävsjö kommun ansåg inte att de höga kostnaderna kunde motiveras i förhållande till användning och tillgänglighet.

I stället har utvecklingsavdelningen gjort en översyn av demografin i området och tagit fasta på att det i närliggande områden pågår ett generationsskifte med allt fler barn och unga. I Sävsjö kommuns vision står det: ”Tillsammans ska vi bli Sveriges mest barnvänliga, gröna och inkluderande kommun”, vilket också motiverar en annan satsning. I arbetet har vi även använt oss av forskningen kring Ung Livsstil i Sävsjö kommun, för att ta reda på behovet hos våra barn och unga.

För att stärka attraktiviteten i området iordningsställs nu en ny yta som inbjuder till lek, spontanidrott och umgänge. Här ska man exempelvis kunna spela basket, landbandy, åka inlines och dansa. Aktivitetsytan kommer att vara belyst kvällstid för att möjliggöra tillgänglighet även under den mörkare årstiden. Intill den finns även en plats för mer sociala aktiviteter, där man kan ”hänga” och prata med varandra. I samband med detta rustas även en befintlig lekplats i området upp med någon ny attraktion.

– Vi hoppas att så många som möjligt i området kommer att glädjas åt den nya aktivitetsytan, som självklart är öppen för alla och som kan användas utifrån en mängd olika intressen, säger Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och utvecklingschef i Sävsjö kommun.

Vid frågor kontakta:

Kristin Nilsdotter Isaksson, planerings- och utvecklingschef,
kristin.nilsdotter-isaksson@savsjo.se 0382-152 30

Pierre Klasson, kommunikationschef,
pierre.klasson@savsjo.se 0382-151 03

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.