Lyssna på sidan Lyssna

Entreprenörskap och fotboll på schemat när Rörviks skola besöker internationella storklubbar

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Barn- och utbildningsförvaltningen i Sävsjö kommun har initierat ett nytt utvecklingsområde med inriktning mot internationella utbyten.

I morgon, onsdagen den 1 maj, reser två lärare från Rörviks skola till de skotska och engelska storklubbarna i fotboll; Glasgow Rangers och Newcastle United.

Rörviks skola har arbetat med ett värdegrundsarbete där man med hjälp av entreprenörskap och skollaget i fotboll försökt hitta nya sätt att motivera eleverna. Syftet har varit att involvera fler parter än skolan i arbetet. Ett samarbete med lokala företag har initierats och dessa är med och bidrar till ett stipendium och deltar i entreprenörsdagar och temaarbeten på skolan.

Ett annat uttryck för arbetet med studiemotivation och värdegrundsarbete bedrivs genom skolans fotbollslag. Arbetet har mynnat ut i ett internationellt utbyte med Glasgow Rangers och Newcastle United. Dessa storklubbar kommer under veckan hälsa Mattias Svensson och Mark Holmstedt, lärare vid Rörviks skola, välkomna till sin verksamhet. Det är två klubbar som på ett framgångsrikt sätt arbetar med värdegrundsarbete och studiemotivation mot lokala skolor, tillsammans med näringslivet. Klubbarna har dessutom ett stort samhällsengagemang och genom det tar de ansvar för den unga generationen. Detta är något som personalen på Rörviks skola vill lära sig av och genom detta utbyte tas ett första steg mot ett ännu mer utvecklat arbete på hemmaplan.

Under veckan kommer Mark och Mattias besöka skolor som klubbarna samarbetar med. De kommer dessutom få träffa tränare och spelare i ungdomslagen på lagens arenor, delta i deras träningar och få tid för samtal med tränarna.

Vid frågor kontakta:
Oscar Alexiusson, lärare och talesperson för projektet, 070-286 04 29
Karin Karlsson, rektor Rörviks skola, 0382-216 51, 070-568 52 05
Pierre Klasson, kommunikationschef, 0382-151 03