Lyssna på sidan Lyssna

Nytt initiativ för ”Ett gott liv utan gränser”

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun har beslutat att tillsammans med Vetlanda och Växjö kommuner genomföra ett gemensamt EU-projekt inom Leader Linné. Projektet ska jobba för att lyfta fram och belysa möjligheter och utmaningar i landsbygd och mindre orter som Stockaryd och Rörvik.

Det var vid kommunstyrelsens sammanträde 2019-05-21 som det beslutades enhälligt att tillsammans Växjö och Vetlanda kommuner driva ett gemensamt EU-projekt inom Leader Linné. Initiativet kommer från Vetlanda kommun och förslaget har beretts av kommunens utvecklingsavdelning. Projektet kallas ”Ett gott liv utan gränser" och är en förstudie som innefattar gemensam landsbygd och orter som Braås, Lammhult, Rörvik, Stockaryd, Myresjö, Landsbro och Ramkvilla. Detta är gemensam gränsbygd där det finns liknande utmaningar och möjligheter. Ett problem har under många år varit avfolkning, men under senare år har det skett en inflyttning av nya människor med ursprung från andra länder. Det har varit låg nybyggnation och finns en hel del fastigheter som är tomma eller saknar permanentboende. Det är svårighet att hitta kompetens både till företagen och till skola såväl som omsorg. Syftet är att genom förstudien se om det bland annat finns möjligheter till ökad attraktivitet, bättre integration, kompetensförsörjning, bibehållen service och infrastruktur. För Sävsjö kommun ska medfinansiering av förstudien ske med 55 ooo kronor.

– Projektet ”Ett gott liv utan gränser" är ett utmärkt initiativ! Det medverkar till att vi tillsammans med Vetlanda, i en angelägen fråga, får ett ökat samarbete med grannkommunen Växjö. I förstudien kan vi gemensamt ta initiativ och hitta verktyg till utveckling av vår gemensamma landsbygd. Sävsjö kommun har genom åren varit på alerten när det gäller att använda möjligheten till EU-finansiering. Vi har sett att EU-projekt skapar möjlighet till utveckling framförallt för landsbygden. När vi nu går till EU-val är därför viktigt att vara medveten om att framtiden för EU:s strukturfonder är en av de EU-frågor som påverkar Sävsjö kommun allra mest. Kommunstyrelsens beslut om projektet ”Ett gott liv utan gränser" är ett bra exempel på det, säger Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande i Sävsjö kommun.

I övrigt fanns en rad motioner och medborgarförslag på kommunstyrelsen. Det redovisades utredningsuppdrag om Rörviks skola, påbörjades arbete med surfplattor och samtalades om budget för 2020.


Vid frågor kontakta:

Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, 0382-152 02