Lyssna på sidan Lyssna

Sockerklaras lekpark stängs efter provtagning

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: En markundersökning har genomförts i området där Sockerklaras lekpark är förlagd i Sävsjö. Undersökningen visar på förhöjda metallhalter, varför Sävsjö kommun väljer att stänga lekparken.

Området för Sockerklaras lekpark, utmed Torkån i centrala Sävsjö, är markerat som ett framtida expansions- och förtätningsområde för nya bostäder i den översiktsplan som är fastlagd i Sävsjö kommun. I området har det tidigare i år genomförts en rutinmässig markundersökning, i syfte att undersöka lämpligheten för bostadsbyggande, vilken indikerade att området utanför lekplatsen var förorenat. En fördjupad analys beställdes och resultatet av den visar nu att det finns förhöjda metallhalter i hela området. Myndighetsförvaltningen, utvecklingsavdelningen och serviceförvaltningen vid Sävsjö kommun har därför i samråd beslutat att stänga lekparken för allmänheten från och med idag, måndagen den 3 juni.
– Det handlar om relativt låga halter. Den nya information vi har fått till oss gör att vi ändå väljer att agera ansvarsfullt och har därför tagit beslutet om stängning, säger miljöchef Henrik Gustavsson.
Ett åtgärdsförslag för att sanera området håller på att tas fram.
– Parallellt med det ser vi över möjligheten att flytta lekparken till en annan plats, berättar utvecklingschefen Kristin Nilsdotter Isaksson.

Vid frågor kontakta:
Henrik Gustavsson, miljöchef, 0382-152 66
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef, 0382-152 30

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.