Lyssna på sidan Lyssna

Kontroll visar att alkohollagen följs i kommunen

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Socialförvaltningen och myndighetsförvaltningen i Sävsjö kommun har tillsammans genomfört kontrollköp av folköl på samtliga försäljningsställen i Sävsjö kommun. Kontrollköparen nekades köp på samtliga försäljningsställen.

Försäljning av folköl, tobak eller läkemedel till någon under 18 år är olaglig och den som säljer varorna kan dömas till böter eller fängelse. Att förvissa sig om att kunden har uppnått rätt ålder gör man enklast genom att be om legitimation. Om säljaren är osäker på att kunden har fyllt 18 år ska säljaren begära legitimation. Om kunden inte har eller vägrar visa legitimation ska kunden nekas köp av folköl, tobak eller läkemedel.

De kontrollköp som gjorts i Sävsjö kommun har inneburit att en person över 18 år, med ett ungdomligt utseende, testat om det går att handla folköl, tobak eller läkemedel utan legitimation. Testerna har utförts på samtliga försäljningsställen i kommunen.

– Att vår kontrollköpare nekades i samtliga fall är mycket positivt och visar att det finns en god kunskap om lagen bland våra lokala försäljningsställen i kommunen. Från kommunens sida arbetar vi kontinuerligt med att både informera och kontrollera efterlevnaden av lagarna, säger Maria Thulin, chef för myndighetsförvaltningen och Lillemor Hultqvist, funktionschef på socialförvaltningen.

Alkohollagen (2010:1622), tobakslagen (1993:581) och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) ger kommunen, som är tillsynsmyndighet, bättre möjlighet att kontrollera att den som säljer folköl och tobaksvaror förvissar sig om att kunden fyllt 18 år. Enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel får inte folköl, tobak och receptfria läkemedel, inklusive nikotinläkemedel, säljas eller lämnas ut till en person under 18 år.

Vid frågor kontakta:

Maria Thulin, chef myndighetsförvaltningen, 0382-152 52
Lillemor Hultqvist, funktionschef för Individ och familjeomsorgen vid socialförvaltningen, 0382-154 51

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.