Lyssna på sidan Lyssna

Fler 6-åringar får börja på Hägneskolan enligt förslag

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår sin nämnd att besluta om en ny fördelning av de 6-åringar som börjar skolan läsåren 2020 och 2021. För att avlasta Vallsjöskolan ska fler barn börja på Hägneskolan.

Barn- och utbildningsförvaltningen kunde under åren 2015 och 2016 konstatera att barn- och elevantalet ökade kraftigt i Sävsjö tätort, dels på Hägneskolan men framförallt på Vallsjöskolan. 2015 invigdes nya lokaler för förskoleklasserna med tillhörande fritidshemsdelar på Vallsjöskolan.

De senaste åren har det skett en ökad inflyttning till Sävsjö och många nyanlända barn, både asylsökande och de med permanent uppehållstillstånd, har kommit hit.

Barn- och utbildningsförvaltningen har tidigare utrett behovet av ytterligare skollokaler i Sävsjö tätort för grundskolans elever och för särskolans elever. I utredningen framkom ett behov av att avlasta Vallsjöskolan, som har behov av fler grupprum, klassrum och andra pedagogiska utrymmen. Detta sammantaget ledde fram till den utbyggnad av Hägneskolan som väntas stå klar inför läsårsstarten i höst.

Förvaltningen föreslår nu sin nämnd att besluta att barn inom Sävsjö tätorts upptagningsområde, och som ska börja i förskoleklass läsåren 2020/2021 och 2021/2022, fördelas med cirka en tredjedel av elevgruppen på Vallsjöskolan och med cirka två tredjedelar av elevgruppen på Hägneskolan.

– Om nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag kommer alla som är vårdnadshavare till barn födda 2014 och 2015 ges fördjupad information inom kort. Efter år 2022 är målsättningen att vi ska återgå till nuvarande rutin, där en tredjedel placeras på Hägneskolan och två tredjedelar på Vallsjöskolan. I samband med detta ska också en utvärdering göras, förklarar Stefan Claesson, barn- och utbildningschef i Sävsjö kommun.

Enligt den senaste prognosen gällande folkbokförda barn i Sävsjö tätort är det 83 barn födda 2014 som börjar förskolan år 2020 och 67 barn som börjar år 2021. Kristna skolan har i medel haft tolv barn per årskurs och denna siffra ingår i tänkt fördelning.

Vid frågor kontakta:
Stefan Claesson, barn- och utbildningschef, 0382-152 73

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.