Lyssna på sidan Lyssna

BU-nämnden vill utreda förslaget om fördelning av 6-åringar ytterligare – beslutet skjuts fram

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde idag togs beslutet att återremittera ärendet om att samla fler elever i förskoleklass på Hägneskolan.

Som barn- och utbildningsförvaltningen meddelade i ett pressmeddelande i går har behovet av lokaler för elever ökat i Sävsjö tätort. Bakgrunden är att det skett en ökad inflyttning till Sävsjö på senare år. Den utredning som har gjorts av förvaltningen visar att det finns behov av att avlasta Vallsjöskolan framöver. Genom den nybyggnation som snart står klar på Hägneskolan är det nu möjligt.

Förslaget, som förvaltningen lämnat till nämnden att besluta om idag, var att barn inom Sävsjö tätorts upptagningsområde, och som ska börja i förskoleklass läsåren 2020/2021 och 2021/2022, fördelas med cirka en tredjedel av elevgruppen på Vallsjöskolan och med cirka två tredjedelar av elevgruppen på Hägneskolan.

”Vid dagens nämndsmöte har vi beslutat att återremittera ärendet då vi känner att det inte är moget för beslut. Vi vill att förvaltningen, tillsammans med rektorerna på Hägneskolan och Vallsjöskolan, ser över om det finns fler tänkbara alternativ. I samband med detta får vi tid och möjlighet att på ett ännu bättre sätt inhämta synpunkter och ytterligare förankra förändringarna hos personalen på de båda
skolorna”, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

Nämndens ordförande framhåller att det är viktigt att poängtera att det är mycket positivt och eftersträvansvärt att invånar- och elevantalet ökar i vår kommun. En kommun som växer ger positiva ringar på vattnet exempelvis i form av ökad nybyggnation, handel och utveckling av näringslivet. Detta är faktorer som bidrar till en ökad attraktivitet.


Under sammanträdet den 11 september har nämnden för avsikt att ta definitivt beslut i ärendet.

Vid frågor kontakta:
Fredrik Håkansson, barn- och utbildningsnämndens ordförande,
0735-32 31 20, fredrik.hakansson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.