Lyssna på sidan Lyssna

Bron i Hultrum. Bild: Stefan Gustafsson

Arbetsmiljö, GC-plan och rivning av bro avhandlades på KS

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Bengt Fridell och Annika Heim från Arbetsmiljöverket medverkade när kommunstyrelsen hade sitt sista sammanträde innan sommaruppehållet.

Bengt och Annika gav information och tips om hur politiker kan se till att arbetsmiljölagen följs och att det finns ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson, framhåller att han tycker att det är bra när statliga myndigheter på detta sätt är ute och jobbar förebyggande och ger kommunerna verktygen för att klara vårt ansvar.

Ett upplägg för en helt ny Gång- och cykelvägsplan presenterades för kommunstyrelsen. Förslaget är uppdelat i olika kategorier och ska när det är färdigt omfatta hela Sävsjö kommun.

– Detta kommer bli en bra plan som hjälper oss politiker att prioritera rätt åtgärder, säger Stefan Gustafsson.

På sammanträdet diskuterades satsningen på ombyggnation av Sävsjö skyttecenter. Det ska bli omklädningsrum och lektionssalar för skyttegymnasiet så väl som lokaler för ett allaktivitetscenter. Frågan återkommer vid nästa kommunstyrelse och planen är att slutligt beslut kommer vid fullmäktige i september.

Trafikverket har efter en ÅVS, åtgärdsvalstudie, bestämt sig för att riva järnvägsbron i Hultrum, strax norr om Sävsjö.

– Kommunstyrelsen delar Trafikverkets syn på att bron är skraltig men anser att den inte kan rivas förrän det ordnats annan färdväg. Det är inte okej att öka belastningen på 128:an eller att skapa ökad genomfartstrafik i Sävsjö stad, säger Stefan Gustafsson.

Kommunstyrelsen kräver därför att plankorsningen vid väg 822 görs planskild och det ordnas en ny koppling mellan väg 822 och 871 innan bron rivs. Ärendet kommer att lyftas igen vid kommunstyrelsens sammanträde i augusti.

PDF med samtliga ärenden och beslut under sammanträdet Pdf, 834.7 kB.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande
0382-152 02
stefan.gustafsson@savsjo.se