Lyssna på sidan Lyssna

Nya prover visar på tjänligt badvatten

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Myndighetsförvaltningen har på uppdrag av serviceförvaltningen utfört provtagning av badvattnet på samtliga kommunala badplatser i Sävsjö kommun. Provtagningen den 18 juni visade på tjänligt badvatten på alla kontrollerade badplatser.

Föreskrifter från Havs- och vattenmyndigheten, tillsammans med de krav som EU-direktivet ställer, beskriver att kommunerna ska ta minst tre vattenprover per badsäsong och badplats, i syfte att säkerställa att badvattnet är så bra att människors hälsa inte kan komma till skada. I vattnet letar man efter en bakterie som finns i tarmarna hos både människor och varmblodiga djur; Escherichia coli. Ett prov som visar att det finns över 100 bakterier/100 ml är tjänligt med anmärkning och prov som överstiger 1000/100 ml är otjänligt. Genom proverna letar man också efter intestinala enterokocker. Ett prov som visar över 100/100 ml klassas som tjänligt med anmärkning och ett prov som överstiger 300/100 ml klassas som otjänligt.

Samtliga prover som tagits i Sävsjö kommun har fått omdömet ”Tjänligt”.

Badvattnens kvalitet kan påverkas av en rad faktorer:

  • varmt väder, som gör att bakteriernas tillväxt ökar
  • kanadagäss och andfåglar, vars avföring bidrar till högre värden
  • vindar, som kan förändra vattnets omsättning
  • regn, eftersom vatten från mark, dagvatten och avlopp då kommer ut i sjön
  • genom vi människor bidrar på olika sätt till förorening av vattnet

Havs- och vattenmyndighetens webbplats ”Badplatsen”länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster är en nationell sida där landets alla provresultat redovisas.

Mer information och länkar finns på Sävsjö kommuns webbplats: savsjo.se/bad

Vid frågor kontakta:

Linda Stennert, miljöinspektör 0382-152 65
Rikard Vallgren, miljöinspektör 0382-152 63

Följ oss i sociala medier

Du kan komma i kontakt med och påverka Sävsjö kommun på många olika sätt. Ett sätt är genom sociala medier.

Savsjo.se använder cookies för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.