Lyssna på sidan Lyssna

Rörviks skola - flera parallella projekt pågår

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Arbetet med att utreda en nybyggnation av Rörvik skola pågår. Ett lokalprogram tas fram med riktlinjer för skolans utformning och inom kort hålls ett projektmöte om arbetsmiljön i befintlig skola.

Sävsjö kommuns fastighetsförvaltare, Sävebo AB, fick inledningsvis uppdraget att utreda en renovering av Rörviks skola. Den miljöinventering som togs fram hade som syfte att visa vad man behövde ta hänsyn till vid en renovering. Kalkylen för en renovering gjorde att frågan om en nybyggnation aktualiserades. Kommunfullmäktige beslutade den 17 juni att avsätta investeringsmedel för nybyggnation.

Parallellt med att Sävebo utreder nybyggnation har Sävsjö kommun anställt en expert som har i uppdrag att ta fram ett lokalprogram som ska ligga till grund för hur Rörviks skola ska utformas, exempelvis vad gäller klassrum och specialsalar. I projektgruppen för lokalprogrammet ingår representant från Sävebo, rektor, skyddsombud, lärare, barn- och utbildningschef och kommunchef. Detta lokalprogram väntas stå klart i slutet av året och kan även bli vägledande för andra byggnationer i framtiden.

Sävebo AB har kallat en oberoende arbetsmiljöexpert tillsammans med skyddsombud, skolsköterska, elevrådsordförande och föräldrarådsordförande till ett möte i början av september, där arbetsmiljön för lärare och elever vid Rörviks skola är huvudtemat. Inför mötet har samtlig personal fått ut en enkät att besvara.

”Syftet är att vi vill komma fram till ett beslut om eventuella åtgärder i den befintliga skolan. Den ligger i vårt grunduppdrag som förvaltare, så det är i sig inte något anmärkningsvärt att vi ser över detta”, säger Urban Blücher, VD för Sävebo AB.

Vid frågor kontakta:
Urban Blücher, VD Sävebo AB, 0382-152 42
Stefan Claesson, barn- och utbildningschef, 0382-152 73