Lyssna på sidan Lyssna

Kommunstyrelsen höll beslutsmöte

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Tisdagen den 3 september höll kommunstyrelsen beslutsmöte. Ombyggnad av Sävsjö skyttecenter, dialog med Trafikverket om järnvägsbron i Hultrum och medel till ett effektiviseringsprojekt var några av huvudpunkterna.

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå fullmäktige en ombyggnation av Sävsjö skyttecenter. Det ska bli omklädningsrum och lektionssalar för skyttegymnasiet såväl som lokaler till ett allaktivitetscenter.

"Med denna satsning blir det möjligt att Skyttegymnasiet att långsiktigt bli kvar i Sävsjö och eleverna får ännu bättre förutsättningar att utvecklas inom skyttesport. Med ombyggnationen ges möjlighet till utrymme för nya aktiviteter och det blir ytterligare en viktig möjlighet för positiva fritidsaktiviteter för unga", säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (kd).

Ärendet går nu vidare till slutligt beslut i fullmäktige 16 september.

Kommunstyrelsen beslutade att bjuda in Trafikverket till en dialog om järnvägsbron i Hultrum. Kommunstyrelsen delar Trafikverkets syn på att bron behöver ersättas eller åtgärdas men anser att den inte kan rivas förrän det ordnats annan färdväg. För Sävsjö är det viktigt att inte öka belastning på 128:an eller det skapas mer genomfartstrafik i Sävsjö stad.

Under hösten kommer det att genomföras ett effektiviseringsprojekt inom Sävsjö kommun. Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att avsätta 150.000 kronor för ändamålet. Sävsjö kommun har en mycket bra ekonomi och mycket väl fungerande verksamhet, men med utblick på kommande år krävs återhållsamhet och att det vidtas åtgärder för att kunna bibehålla den fina verksamheten och goda ekonomin. Inriktningen är att fram till 2022 hitta effektiviseringar motsvarande en procent årligen.

Alla beslut från dagens kommunstyrelse finns med i denna bilaga Pdf, 166.7 kB.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande, 0382-152 02

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.