Lyssna på sidan Lyssna

Avveckling av särskilda boendeplatser

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Igår tog socialnämnden beslutet att tillsvidare avveckla åtta särskilda boendeplatser vid Eneliden i Rörvik. De resurser som frigörs vid avvecklingen ska omfördelas till att istället utveckla hemtjänsten, korttidsboende samt viss ökad bemanning på särskilda boenden inom äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet den 17 juni 2019 om socialnämndens budgetram för år 2020. Som en del i arbetet med att komma inom den beslutade budgetramen behöver ett omfattande omstruktureringsarbete genomföras. En del i denna omstrukturering är en minskning av boendeplatser i särskilt boende. Parallellt med stora ekonomiska utmaningar står äldreomsorgen inför flera andra utmaningar under de närmaste åren, såsom att möta behoven hos en åldrande befolkning, bygga tillräcklig och ändamålsenlig bemanning på särskilt boende, möta kortare vårdtider inom slutenvården samt bemanning och vikariebehov.

Socialförvaltningen tar nu vid för att realisera socialnämndens beslut. Socialchef Miriam Markusson Berg har uppdragit till funktionschefen för äldre och hälso- och sjukvård, Eva-Lena Sjöstrand, att påbörja arbetet med att informera berörda boende, anhöriga, gode män och personal. En planering för hur genomförandet av avvecklingen på bästa sätt kommer att ske kommer även att göras.

Vid frågor kontakta:
Kerstin Hvirf, socialnämndens ordförande, 070-927 99 67

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.