Lyssna på sidan Lyssna

Rörviks skola deltar i internationellt utbyte

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Rörviks skola har ansökt och beviljats 180 000 kronor för ett internationellt utbyte inom Erasmus, EU:s program för internationellt samarbete och utbyte inom utbildning, ungdom och idrott. På söndag den 6 oktober åker lärare från Rörvik till Budapest.

Tre resor, en till Budapest och två till Lissabon, är inplanerade under hösten och vintern. Bakom ansökan till Erasmus står barn- och utbildningsförvaltningens tidigare internationella koordinator Maria Nimmersjö.

Resorna har flera syften; dels att få eleverna att bli mer medvetna om kulturer och möjligheter i övriga Europa för att på sikt skapa kontakter i andra länder. Dels att jobbskugga, det vill säga att följa, lärare i andra länder och se hur de arbetar med frågor som är aktuella och uppsatta i projektet. Erfarenheter från de senaste åren visar att elevernas studiemotivation sjunker. Detta kan exempelvis leda till att elever blir hemmasittare och inte avslutar sin skolgång fullt ut. Skolan har dessutom tagit emot många nyanlända elever de senaste åren, vilket ökar behovet av integration och inkludering. Användandet av digital teknik för att kommunicera med omvärlden är också en del i projektet.

– Utifrån ovan nämnda erfarenheter kommer vi att arbeta vidare med vårt eget värdegrundsarbete, toleransen för varandra och tryggheten på skolan, säger Oscar Alexiusson, som är en av de lärare som kommer att åka till Budapest på söndag.

Den som vill kan följa projektet och resorna på Sävsjö kommuns facebooksida från och med söndag.

Vid frågor kontakta:
Karin Karlsson, rektor Rörvik skola, 0382-216 51, karin.vmoo.karlsson@savsjo.se

Oscar Alexiusson, grundskollärare Rörvik skola, 070-286 04 29, oscar.alexiusson@savsjo.se

Stina Isaksson, grundskollärare Rörvik skola 073-675 11 62, stina.isaksson@savsjo.se

Pierre Klasson, kommunikationschef, 0382-151 03

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.