Lyssna på sidan Lyssna

Trafikverket fastställer vägplan för gång- och cykelväg i Rörvik

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Det beslut som Trafikverket lämnat, och som inkommit till Sävsjö kommun onsdagen den 23 oktober, fastställer vägplanen för anläggning av en 600 meter lång gång- och cykelväg utmed väg 744 vid sjön Algunnen i Rörvik.

Gång- och cykelvägen i Rörvik, vid västra sidan av sjön Algunnen, är ett steg närmare att bli verklighet. I sitt beslut skriver Trafikverket bland annat att man bedömer att en utbyggnad enligt vägplanen är motiverad och har tillräcklig aktualitet, att vägplanen har handlagts i enlighet med reglerna i väglagen och vägförordningen och att gång- och cykelvägens sträckning inte strider mot kommunens översiktsplan eller motverkar syftet med gällande detaljplan. Sammantaget görs bedömningen att vägplanen innebär en lämplig avvägning mellan allmänna och enskilda intressen.

– Vi gläds över Trafikverkets positiva beslut, som innebär att det finns en god möjlighet att vägbygget följer den uppsatta tidplanen med planerad byggstart våren 2020, säger Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef i Sävsjö kommun.

Trafikverkets beslut är möjligt att överklaga hos regeringen genom en skrivelse som ska vara Trafikverket tillhanda senast den 27 november 2019.

Vid frågor kontakta:
Kristin Nilsdotter Isaksson, utvecklingschef, 0382-152 30, kristin.nilsdotter-isaksson@savsjo.se

Åsa Elmersson, mark- och exploateringsstrateg, 0382-154 12, asa.elmersson@savsjo.se


Se Trafikverkets videoanimation över gång- och cykelvägen