Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 19 november

Publicerad:

Kommunstyrelsens beredande sammanträde hanterade på tisdagen en lång rad medborgarförslag och motioner som så småningom kommer upp för beslut i fullmäktige. På ärendelistan fanns också beslut om att anta en detaljplan för ett nytt område med tomter vid Slättsjön i Vrigstad samt en samordning av välfärdsrådet och centrala säkerhetsgruppen i ett gemensamt hållbarhetsråd.

– Jag tycker det har varit ett bra sammanträde med kommunstyrelsen. Vi har tagit ett viktigt steg närmare nya, attraktiva och eftertraktade tomter för bostäder. Och vi är på gång med att slutföra arbetet med ett program och en ännu kraftfullare organisation för trygghet och välfärd, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson.

I det sistnämnda ärendet bidrog Ida Stenvall, beredskapssamordnare på Höglandets räddningstjänstförbund. Hon medverkade vid mötet genom att ge information om ett nytt handlingsprogram för skydd och säkerhet.

En annan gäst var kommunens arkivarie, Frida Krantz. Hon berättade om arbetet med att arkivera handlingar och om den samordning som finns i länet för att få en bra och säker arkivering av digitala dokument i ett e-arkiv. Ett studiebesök gjordes i kommunens eget arkiv.

Annika Nilsson, projektutvecklare på Leader Linné, var med och informerade om det framgångsrika arbetet inom Leader Linné. Av de åtta kommuner som ingår i vårt leaderområde är Sävsjö en av de kommuner som fått allra störst utdelning. Enligt Annika beror det på att det finns en vana och stor erfarenhet att jobba med EU-stöd. Det finns också ett gott samarbete med kommunen och dess landsbygdsutvecklare.

– Med dagens information är det bara att konstatera att vi i vår kommun har ett mycket välfungerande arbete för att arkivera vår historia men också att för att bevara nuet för framtiden. Det var också roligt att få en rapport från det fina Leadersamarbete som vi har för landsbygdsutveckling. Genom detta kan vi växla upp ideellt arbete och skapa nyskapande projekt. I de projekt som genomförs tar vi tillvara initiativkraften och viljan att jobba ideellt bland engagerade människor i vår kommun, säger Stefan Gustafsson.

Se alla beslut från kommunstyrelsen 19 november. Pdf, 111.8 kB.

För mer information, kontakta

Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande (kd)
Telefon: 0382-152 02
E-post: stefan.gustafsson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.