Lyssna på sidan Lyssna

Nya upptagningsområden för Vallsjöskolan och Hägneskolan

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: För att bland annat avlasta Vallsjöskolan har barn- och utbildningsnämnden tagit beslut om nya upptagningsområden i Sävsjö för Vallsjöskolan och Hägneskolan. Beslutet gäller för de elever som börjar i skolan från höstterminen 2020.

Vallsjöskolan och Hägneskolan i Sävsjö har sedan ett antal år haft ett gemensamt upptagningsområde. Barn- och utbildningsnämnden har onsdagen den 20 november beslutat om nya upptagningsområden, som i grunden är desamma som funnits mellan de båda skolorna förut.

Bakgrunden till beslutet är att Vallsjöskolan under en längre tid varit trångbodd, med många elever i varje klass. Beslutet innebär i praktiken att fördelningen av de elever som börjar i förskoleklass hösten 2020 blir jämnare mellan skolorna. Fler elever får plats i de nybyggda klassrummen på Hägneskolan, vilket i sin tur innebär en avlastning för Vallsjöskolan.

– Under beredningen av ärendet har vi tagit hänsyn till de synpunkter som vi fått del av från både personal och vårdnadshavare. Genom beslutet tillmötesgår vi merparten av de behov och önskemål som kommit fram, säger barn- och utbildningsnämndens ordförande Fredrik Håkansson.

Rektorer vid de aktuella skolorna kommer i god tid informera vårdnadshavarna till de barn som ska börja i förskoleklassen inom upptagningsområdet. Information kommer också publiceras på kommunens webbplats.

Organisationen kommer att utvärderas under 2021/2022 och precis som tidigare kommer det, enligt skollagen, vara möjligt för vårdnadshavaren att göra ett val om vilken grundskola som önskas för barnet inom kommunen. Beslut om mottagande fattas av berörd rektor.

Förteckning över aktuella upptagningsområden

Till Hägneskolans upptagningsområde från Sävsjö tätort hör:

  • Djurgårdsängen med gatorna Fornåkersgatan och Stensträngargatan.
  • Alla med adressen Eksjöhovgårdsvägen.
  • Alla med adressen Storgatan.
  • Alla med adressen Östra järnvägsgatan söder om Storgatan.
  • Alla barn och elever från landsbygden och yttre tätorten som är berättigade till skolskjuts.
  • Alla boende på och söder om Eksjöhovgårdsvägen och Storgatan tillhör Hägneskolans upptagningsområde. Östra järnvägsgatan är upptagningsområdets västliga gräns till Hägneskolans upptagningsområde.

Till Vallsjöskolans upptagningsområde från Sävsjö tätort hör:

  • Alla med adresser norr om Eksjöhovgårdsvägen.
  • Alla med adresser norr om Storgatan.
  • I öster är upptagningsområdets gräns väg 127.
  • Alla med adresser väster om järnvägen inom tätorten.


Vid frågor kontakta:
Fredrik Håkansson (kd), barn- och utbildningsnämndens ordförande,
0735-32 31 20, fredrik.hakansson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.