Lyssna på sidan Lyssna

Samverkan löser behovet av räddningschef i Sävsjö

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Kommunstyrelsen i Sävsjö kommun har beslutat att ge kommunchefen i uppdrag att teckna ett samverkansavtal med Höglandets räddningstjänstförbund, HRF, avseende funktionen som räddningschef.

Under ett halvårs tid har Sävsjö kommun arbetat med att rekrytera en ny räddningschef efter Lars-Göran Andersson. Ställföreträdande räddningschef Tommy Fors har under perioden haft rollen som tillförordnad räddningschef. Inom ramen för samverkansavtalet, som kommunchefen nu fått i uppdrag att teckna med Höglandets räddningstjänstförbund, HRF, kommer Sävsjö kommun köpa en renodlad funktion som räddningschef.

För Sävsjö kommuns del innebär samverkan att viktiga resurser och kunskaper tillförs i en tid när uppdraget som räddningschef blivit allt mer komplext och omfattande.

– Avtalet säkerställer att Sävsjö fortsatt har en kompetent räddningschef och dessutom tillgång till brandingenjör och övriga resurser som rör säkerhets- och beredskapsfrågor. Sävsjö kommun och HRF har haft en positiv och lång samverkan. Samtal har förts i positiv anda hela hösten och det har bidragit till en ännu större tillit mellan oss, säger kommunchef Jan Holmqvist och poängterar:

– Sävsjö kommuns räddningstjänst kommer även fortsatt vara lokal och drivas i kommunens regi, underställd kommunstyrelsen och mig som kommunchef. Tommy Fors kommer att ha personalansvaret i rollen som ställföreträdande räddningschef.

– Ur Sävsjös perspektiv är det positivt att vi får en bra lösning på räddningschefsfrågan. Beslutet stärker samverkan med HRF, samtidigt som vi utvecklar vår lokala räddningstjänst, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson (KD).

Jonas Petri, förbundsdirektör vid HRF, kommenterar beslutet:

– Det är inspirerande och kul att få komma till en engagerad och kompetent verksamhet som Sävsjö kommuns räddningstjänst och det är viktigt att närheten i verksamheten bibehålls. HRF har en tradition av att samarbeta, både inom och utanför räddningstjänsten. Samverkan behövs för att vi ska bli mer effektiva i vårt uppdrag.

Anders Karlsson, ordförande i HRF:s direktion, berättar att motsvarande inriktningsbeslut om samverkan togs av HRF:s direktion föregående vecka.

– Jag ser positivt på ett utökat samarbete med Sävsjö kommun och deras räddningstjänst. Det kommer att bidra till en ännu bättre service för alla våra kommuninvånare i Sävsjö, Nässjö och Vetlanda, säger han.

Vid frågor kontakta:
Jan Holmqvist, kommunchef i Sävsjö kommun
0382-152 03
jan.holmqvist@savsjo.se

Jonas Petri, förbundsdirektör, Höglandets räddningstjänstförbund
0383-46 77 90
jonas.petri@raddningstjansten.com