Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 17 december

Publicerad:

– Dagens största och viktigaste ärende handlade om ett förslag om torvbrytning på Röde mosse i Stockaryd, rapporterar kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson.
En enig kommunstyrelse beslutade att avvisade förslaget i sitt remissvar till miljöprövningen hos Länsstyrelsen i Östergötland.

Det är företaget Mullmäster som vill påbörja torvbrytning i större skala på Röde mosse, den enda kvarvarande större mossmarken i Stockarydsbygden. Deras ansökan har skapat stor oro i Stockarydsbygden utifrån naturvärden men också utifrån de bekymmer som en torvbrytning skulle medföra.

Röde mosse fungerar som en reningsanläggning för regnvatten och är en reservoar som motverkar översvämningar. Mossen ligger i anslutning till Stockarydsterminalen och en torvbrytning skulle kunna störa den viktiga terminalverksamheten. En torvbrytning kan medföra försämring av dricksvatten i brunnar och Stockaryds dricksvattentäkt, Ärnanäsasjön.

– Jag hoppas innerligt att kommunstyrelsens tydliga avslag och inskickade yttranden från myndighetsnämnd, grannar, samhällsförening med mera räcker för att brytningen ska stoppas, säger Stefan Gustafsson.

Bland de övriga ärendena noteras att Hjärtlanda byalag fick medel för att komplettera utrustningen till den nyinvigda samlingsplatsen Hjärtlandagården och för att genomföra Medeltidsdagar.
I Rörvik ska en satsning på utveckling av samlingspunkten Hillenplatsen genomföras.
Kommunstryrelsen beslutade även om en strategi för besöksnäringen samt servering av vildsvinskött i kommunen.

Alla beslut finns som pdf: Kommunstryrelsens beslut 2019-12-17 Pdf, 97.5 kB.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande (KD)

0382-152 02 stefan.gustafsson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.