Lyssna på sidan Lyssna

Nytt partnerskap för Agenda 2030 med fokus på integration

Publicerad:

En överenskommelse om Idéburet Offentligt Partnerskap har tecknats mellan Sävsjö kommun och Individuell Människohjälp (IM). Målet är att det goda arbete som redan görs på IM i Vrigstad ska stärkas och kunna fortsätta på ett hållbart sätt.

IM i Vrigstad har i flera år stöttat människor med språk- och samhällsintroduktion, utbildning och demokratifrämjande insatser. Arbetet har drivits i projektform och nu vill Sävsjö kommun bidra för att säkra kontinuiteten. Därför ingår kommunen ett partnerskap med IM som bland annat innebär ekonomisk stöttning och samarbete med Jobbhuset.

Individuell Människohjälps generalsekreterare Martin Nihlgård besökte på fredagen IM i Vrigstad och undertecknade överenskommelsen tillsammans med kommundirektör Jan Holmqvist.

– Det är roligt att Sävsjö kommun går före med ett viktigt integrationsprojekt och gör det i ett samarbete med civilsamhället. Jag hoppas att det inspirerar andra kommuner i arbetet med Agenda 2030. Vi måste hjälpas åt. Vi har bara tio år på oss, säger Martin Nihlgård.

Arbetet tar avstamp i Agenda 2030:s hållbarhetsmål, med fokus på integration. Målet med partnerskapet och verksamheten är ”Att genom arbete för ekonomisk inkludering genom exempelvis språk och samhällsintroduktion, skapa förutsättningar för individer att växa, komma in i vårt samhälle och på sikt kunna bli självförsörjande.”

– För att kunna arbeta framgångsrikt med målen i Agenda 2030 är samarbetet mellan idéburen och offentlig verksamhet viktig, avslutar Jan Holmqvist.

Bildtext: Överenskommelsen som skrivs på av kommunchef Jan Holmqvist och IM:s generalsekreterare Martin Nihlgård ska stärka det viktiga arbetet som utförs av bland andra projektledare Miriam Lumonya och Syed Latif på IM i Vrigstad.


Vid frågor kontakta:
Kristin Nilsdotter Isaksson, Utvecklingschef Sävsjö kommun
kristin.nilsdotter-isaksson@savsjo.se, 0382-152 30