Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 4 februari

Publicerad:

Sävsjö kommuns utvecklingsstrategi, hållbarhet och värdegrund stod på agendan under kommunstryrelsens möte den 4 februari.

Kommunstyrelsen arbetar med en revidering av kommunens utvecklingsstrategi. Som en del i arbetet ordnades under tisdagen en workshop om det som ska vara Sävsjö kommuns värdegrund.
– Vi vill alltid bemöta människor med respekt, kunna leverera en god kommunal service och bli en attraktiv arbetsgivare. Vi är övertygade om att en rätt utgångspunkt för det är att alltid stå upp för alla människors lika värde, säger kommunstyrelsens ordförande, Stefan Gustafsson.

Hållbarhet är en annan grundläggande del i kommunens arbete som lyftes fram under mötet.
– Det vi gör idag spelar roll imorgon och det är därför helt nödvändigt att hushålla med våra resurser och arbeta för ett hållbart samhälle utifrån ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt perspektiv, menar Gustafsson.

Kommunstyrelsen tog under dagen en rad beslut. Femton miljoner föreslås att fördelas ut till nämnder utifrån det tillskott som kommunen fått med en ny kostnadsutjämning. Det ska ske en fortsatt satsning på svenskt kött, byggas en bro över Toftaån och upprustas lägenheter för personer med funktionsnedsättning. Ett förslag från tennisklubben TK-Orwak om byggnation av Padelbanor ska beredas.

Alla besluten från kommunstyrelsens möte 4 februari. Pdf, 99.8 kB.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande (KD)

0382-152 02 stefan.gustafsson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.