Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 18 februari

Publicerad:

Information och samtal om risk och åtgärder med anledning av det regniga vädret blev en av frågorna för kommunstyrelsen den 18 februari. Mest insatser kan krävas runt Vrigstadån. I nuläget är det räddningstjänsten och Njudung Energi som ansvarar för arbetet som är koncentrerat till främst Vrigstad samhälle.

Sävsjö har under flera år haft en positiv befolkningsutveckling och tillväxt. Behovet av tomtmark för både bostäder och industrier är stor.
– Arbetet med att ta fram nya tomter behöver få mer kapacitet och kommunstyrelsen har därför beslutat om att omgående påbörja arbetet för ökad bemanning inom samhällsplanering och mark- och exploatering, berättar kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Sävsjö kommun har länets enda biogasanläggning som i större volymer producerar biogas. I den statliga utredningen ”Mer biogas! För ett hållbart Sverige” finns förslag om produktionsmål och ekonomiska styrmedel som kommunstyrelsen i Sävsjö välkomnar och ställer sig bakom.

Det gör de även med det förslag till remissyttrande som utvecklingschef Kristin Nilsdotter Isaksson tagit fram i frågan. Produktionen behöver kompletteras med fler anläggningar och fler tankställen om biogas ska kunna etableras som fordonsbränsle i länet och i Sverige.

– Som jag ser det är biogas idag det i särklass bästa drivmedlet både för tyngre fordon och personbilar. Långt bättre än el! Biogasen är i princip helt koldioxidneutral och miljövänlig. Den går att producera lokalt av matavfall och gödsel från lokala lantbruk. Det gör dessutom biogas till ett tryggt bränsle även om vi skulle drabbas av orostider med mer osäker tillgång på el och fossila drivmedel, menar Gustafsson.

Kommunstyrelsen gav i övrigt uppdrag om att ordna mark till Padeltennisbana för TK Orwak och beslutade att en ny utvecklingsstrategi ska föreslås fullmäktige.

Alla besluten från kommunstyrelsens möte 18 februari. Pdf, 130.2 kB.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande (KD)

0382-152 02 stefan.gustafsson@savsjo.se