Lyssna på sidan Lyssna

Socialchef lämnar sin tjänst för uppdrag i regionen

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Sävsjö kommuns socialchef, Miriam Markusson Berg, lämnar sin anställning. Hon går till en tjänst som direktör för verksamhetsstöd och service på Region Jönköpings län.

Efter cirka fem år som socialchef i Sävsjö kommun har socialchef Miriam Markusson Berg valt att lämna sin anställning. Hon går till en tjänst som direktör för verksamhetsstöd och service på Region Jönköpings län.

– Miriam Markusson Berg har under sina år i Sävsjö utfört ett viktigt arbete med att utveckla socialtjänsten i kommunen. Hon har verkat här under en tid med växande äldre befolkning och samtidigt en stor inflyttning i kommunen av nya invånare från andra länder. Hon har framgångsrikt kombinerat en hög kvalitet inom bland annat dessa områden, med ett aktivt ansvarstagande för ekonomin, säger kommundirektör Jan Holmqvist.

Miriam Markusson Berg framhåller att utmaningarna inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården är stora:

– Under mina år i Sävsjö har jag därför fokuserat på att öka kvaliteten, ändamålsenligheten och ett effektivt resursutnyttjande i verksamheterna. Vi arbetar med ständiga förbättringar, anammar nya arbetssätt och organisationsformer. Några områden som har varit särskilt betydelsefulla är digitaliseringen och välfärdstekniken, men också skapandet av strukturer för hur vi planerar, genomför, följer upp och utvecklar våra verksamheter, exempelvis i samverkan med våra förbättringscoacher, säger hon.

Sävsjö kommun kommer i närtid inleda rekryteringen av en ny socialchef.

Vid frågor kontakta:
Jan Holmqvist, kommundirektör
0382-152 03, jan.holmqvist@savsjo.se

Miriam Markusson Berg, socialchef
0382-154 50, miriam.markusson-berg@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.