Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 17 mars

Publicerad:

Den allvarliga situation som råder med anledning av coronaviruset påverkar det politiska arbetet i allt högre grad. När kommunstyrelsen under tisdagen hade sitt sammanträde beslutades enigt att de ärenden som inte är av skyndsam karaktär får avvakta politisk behandling tills vidare. Detta för att ge kommunens personal största möjliga utrymme att jobba med frågor kopplade till coronaviruset och covid-19.

Kommunstyrelsen fick under sammanträdet ingående information om läget just nu och de bedömningar som görs. Grundläggande för kommunens arbete är att nogsamt bevaka händelseutvecklingen och att följa regeringens och Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer. Det sker i kommunens organisation en långtgående förberedelse för att kunna hantera personalbortfall. Det säkerställs att all samhällsviktig verksamhet kommer att fungera även om virusutbrottet blir omfattande. En mycket viktig del är en hög nivå på information och i detta har kommunikationsavdelningen en central roll och hemsidan är i detta läget kommunens viktigaste informationsplats.

– Som kommunstyrelsens ordförande inser jag att detta är en allvarlig prövning för vårt samhälle, och vi kan dessvärre vänta oss att det blir värre innan det blir bättre, säger Stefan Gustafsson.

Gustafsson menar att kommunens arbete fungerar väl i denna situation och att det hela tiden finns en möjlighet att stärka beredskapen där det behövs.
– Jag uppskattar det arbete som sker och uppmanar alla innevånare i vår kommun att visa ansvar och solidaritet mot varandra. Tillsammans kommer vi att också kunna hantera denna situation på ett bra sätt!

I övrigt beslutades om en uppdaterad pandemiplan. Det förbereddes beslut om direktiv till ombud vid kommande årsstämmor med kommunala företag. Det beslutades också att förbereda för att kunna genomföra politiska möten via digitala verktyg.

Alla beslut vid dagens kommunstyrelse finns med som bilaga.

Alla besluten från kommunstyrelsens möte 17 mars Pdf, 110.2 kB.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande (KD)

0382-152 02 stefan.gustafsson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.