Lyssna på sidan Lyssna

Tidigarelagd serveringsperiod för uteserveringar

Publicerad:

Socialnämnden beslutade förra veckan att tidigarelägga serveringsperioden för alkoholtillstånd på uteserveringar, med start från och med den 1 april. Detta med anledning av coronaviruset och covid-19.

Coronaviruset och risken för smittspridning av covid-19 påverkar både befolkning och företag i Sävsjö kommun. Det har kommit önskemål om att tidigarelägga serveringsperioden för att på det sättet få ökade förutsättningar att behålla kunder.

Då socialförvaltningen inte sett några hinder för detta beslutades att startdatumet skulle tidigareläggas från den 1 april.

– Förhoppningen är att beslutet kan bidra till en minskad smittspridning och samtidigt underlätta för restauranger och serveringar att bedriva sin verksamhet, säger Anna Frej som är tillståndshandläggare på Sävsjö kommun.

Beslutet gäller de tillståndshavare har ett beviljat serveringstillstånd för uteservering från och med den 1 april 2020. Perioden gäller fram till 31 oktober.

Ytterligare tillstånd kan krävas för upplåtelse av offentlig mark, detta beslut möjliggör enbart tillfälligt tidigarelagda serveringsperiod.

Vid frågor kontakta:

Anna Frej, tillståndshandläggare
0382-154 66   anna.frej@savsjo.se