Lyssna på sidan Lyssna

Nu tas nästa steg mot ett gemensamt avfallsförbund

Publicerad:

Avsiktsförklaringen om ett samgående mellan KSSR och de tre höglandskommunerna, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge, lades fram i slutet av förra året. Efter styrgruppens möte den 6 april står det nu klart att parterna är överens om att bilda ett nytt gemensamt kommunalförbund från och med 1 januari 2021.

Den 6 april träffades projektets styrgrupp i Åseda för att gå igenom beslutsunderlaget kring samgåendet mellan KSRR, Kalmarsundsregionens Renhållare och Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge och därmed bilda ett nytt kommunalförbund.

Ett gemensamt förbund med avfallshantering som enda uppdrag ger många fördelar, inte minst ur ett perspektiv där miljönyttan står i ständigt fokus.

Utöver ökad service till det nya förbundets cirka 180 000 invånare, kommer en sammanslagning också att bidra till kommunernas strävan att utveckla avfallsförebyggande och källsortering; både i de egna verksamheterna och i samhället i stort.

En sammanslagning möjliggör dessutom större satsningar och investeringar, inom exempelvis digitalisering och minskad miljöpåverkan. Vi säkerställer också kompetens och resurser för vidare utveckling. Inte minst för att inom kort kunna ha en väl fungerande och kostnadseffektiv bostadsnära insamling av förpackningar och returpapper.

Målet är att alla erforderliga beslut ska fattas i respektive kommuner under försommaren, så att beslutsprocessen kan bli klar under hösten 2020.

Den nya förbundsordningen gäller från och med 1 januari 2021 då det organisatoriska övertagandet sker. En gemensam renhållningsförordning tas sedan fram under 2021 för att träda i kraft 2022.

Utöver styrgruppen var samtliga åtta kommuner representerade på mötet. KSRR representerades av förbundsdirektionens arbetsutskott och från de tre höglandskommunerna var respektive kommunstyrelseordförande på plats.

KSRR består idag av de fem medlemskommunerna Kalmar, Oskarshamn, Torsås, Nybro och Mörbylånga. När det nya förbundet med åtta medlemskommuner bildas blir detta en av Sveriges absolut största aktörer inom avfallshantering.

Stefan Gustafsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande
0382-152 02
stefan.gustafsson@savsjo.se