Lyssna på sidan Lyssna

Inställt sammanträde med kommunfullmäktige den 20 april

Publicerad:

Spridningen av covid-19 pågår över världen, så även i Sverige. Åtgärder vidtas för att sakta ner spridningstakten i syfte att skydda riskgrupper och undvika en överbelastning av vården. Ett effektivt sätt att begränsa smittspridningen är att minska de sociala kontakterna och att kommunens resurser hålls i beredskap.

Kommunstyrelsen och kommunens ledning har ägnat många timmar att gå igenom krisplaner och se till att det finns personer som vid behov kan gå in och ersätta viktiga funktioner. Det är avgörande att vi nu gör vad vi kan för att förebygga och mildra konsekvenserna av Coronakrisen. Det är också viktigt att vi alla tar vårt ansvar för att minska smittspridningen.

-Kommunfullmäktiges presidium beslutar därför att ställa in kommunfullmäktiges sammanträde den 20 april. Osäkerhet råder om hur det blir framöver. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom krisen, säger Per Danielsson, kommmunfullmäktiges ordförande.

Per Danielsson
Kommunfullmäktiges ordförande
0382‐152 00 
per.danielsson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.