Lyssna på sidan Lyssna

Beslut fattat om studentbal och student- och skolavslutningar

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Baserat på de kunskaper och fakta som finns tillgängliga från nationella och regionala myndigheter har barn- och utbildningsförvaltningen i Sävsjö fattat beslut om årets studentbal och student- och skolavslutningar. Det är viktigt att poängtera att nedanstående beslut kan komma att ändras i ett läge där Folkhälsomyndigheten och regeringen ger nya rekommendationer och direktiv.

Utgångspunkten är att Folkhälsomyndigheternas rekommendationer följs. Sävsjö kommun gör allt för att undvika att smitta sprids. Social distans, att skydda utsatta grupper och att undvika större samlingar än 50 personer är prioriterat.

Grundskolan

  • Skolavslutningar i grundskolan genomförs utan vårdnadshavare och anhöriga.
  • Respektive rektor planerar avslutningen lokalt tillsammans med sin personal och utifrån respektive skolas förutsättningar.

Gymnasiet

  • Årets studentbal för avgångseleverna ställs in.
  • Årskurs 1 och årskurs 2 kommer detta år inte bjudas in till Aleholm för att fira gemensam skolavslutning.
  • För årskurs 3 genomförs inget traditionellt studentfirande med gemensam studentlunch, avslutning i kulturhuset och utspring med tillhörande kortege.

– Skolledningen på Aleholm planerar istället för att utforma en studentavslutning för årskurs 3 på ett sätt som ändå gör att det blir fint minne för livet. I detta planeringsarbete bedömer vi det som viktigt att också att ha en dialog med eleverna, säger barn- och utbildningschef Stefan Claesson.

Eleverna i årskurs 3 kommer framöver bli informerade om hur deras avslutning kommer att organiseras.

Vid frågor kontakta:
Stefan Claesson, barn- och utbildningschef
0382-152 73  stefan.claesson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.