Lyssna på sidan Lyssna

Rapport från kommunstyrelsen 21 april

Publicerad:

Även kommunstyrelsens medlemmar såg till att hålla avstånd till varandra under tisdagens möte. För att minska risken för smittspridning av covid-19 var mötet förlagt på Vrigstad värdshus.

– De som medverkade fick tala tydligt och med hög röst för att alla skulle hänga med. Det rejält tilltagna Lägerstenska rummet på Vrigstad värdshus är en bra plats för att kunna sitta glest och också en plats vald för att stödja ett lokalt företag som har det tufft just nu, säger kommunstyrelsens ordförande Stefan Gustafsson.

Agendan för dagen var ovanligt lång med hela 45 ärenden och 14 besökande. Bland besöken kan noteras att Jan Fors från Kalmarsundsregionens renhållare för första gången besökte Sävsjös politiker för information om det nya kommunalförbundet för avfallsfrågor, som är under bildande. Kommunens nya näringslivschef Patrick Blomström och säkerhetssamordnaren Olle Denke presenterade sig för kommunstyrelsen.

Bland ärenden fanns kommunens årsredovisning som visar en kommunkoncern med god ekonomi och bra verksamhet. Kommunstyrelsen föreslår att sälja sin del i Smålands turism till Region Jönköpings län. Ett beslut togs om förlängning av träutbildning vid Aleholmsskolan och ett förslag om lån till Kulturhuset hanterades.

– Det är mycket tillfredställande att i en tid när vi pratar så mycket om kris kunna konstatera att vi i Sävsjö kommun har så mycket som är positivt. Vi har ett bra utgångsläge för framtiden med en stabil ekonomi och bra kommunal verksamhet, menar Stefan Gustafsson.

Dagens sammanträde tog också sikte på tillväxt och utveckling i ett samtal om inriktning för fler tomter till bostäder och industrier som del i arbetet med en ny översiktsplan.

– Det finns ett väl fungerande näringsliv och fantastiskt föreningsliv som just nu gör stora insatser. Vi ser att allt fler upptäcker att Sävsjö kommun är en attraktiv kommun för barnen att växa upp och för att leva hela livet. Förutsättningar som nu gör att vi kan höja ambitionen för tillväxt när vi jobbar med företagsfrågor, med översiktsplan och för fler attraktiva boendemiljöer, avslutar Stefan Gustafsson.

Alla beslut vid kommunstyrelsens sammanträde i Sävsjö finns med i bilagan.

Alla besluten från kommunstyrelsens möte 21 april Pdf, 183.1 kB.

Vid frågor kontakta:
Stefan Gustafsson, kommunstyrelsens ordförande (KD)

0382-152 02 stefan.gustafsson@savsjo.se

Följ oss i sociala medier

Få mer information genom att följa Sävsjö kommun på sociala medier.