Lyssna på sidan Lyssna

Så informerar Sävsjö kommun om smittspridningen av covid-19 på våra äldreboenden

Publicerad:

PRESSMEDDELANDE: Sävsjö kommun har, i likhet med många andra kommuner, en strikt hållning där vi medvetet väljer att inte kommunicera smittor i våra verksamheter. Syftet är att värna patientsekretessen och de enskildas integritet.

Hur många inom kommunens olika verksamheter som är smittade av covid-19 är en av de vanligaste frågorna vi får till oss, både från media och allmänhet. Tidigare i veckan beslutade Region Jönköpings län att kommunicera antalet konstaterat smittade i kommunerna (inte i kommunens verksamheter utan totalt). Efter detta har flera medier önskat svar på en övergripande uppgift om antalet smittade och avlidna på våra äldreboenden i Sävsjö kommun, som inte kan kopplas till vare sig kön, ålder eller enhet.

Sävsjö kommun har prövat förfrågningarna och beslutat att den uppgiften ska lämnas ut och att det kan göras utan risk för att patientsekretessen röjs och utan risk för att den enskilde eller dennes anhöriga kan lida men.

Det är viktigt att poängtera att vi idag har en allmän spridning av sjukdomen covid-19 i det svenska samhället. Vår högsta prioritet är att fortsatt bidra till en låg smittspridning inom kommunens verksamheter. För att minska riskerna följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och de vårdhygieniska riktlinjerna som Region Jönköpings län har tagit fram. Vi arbetar också kontinuerligt med att dra lärdomar, utveckla våra rutiner och ta till vara på goda exempel.

Den 14 maj beslutade Sävsjö kommun att redovisa antalet bekräftat smittade på våra äldreboenden en gång per vecka.
Till sidan med frågor och svar om Sävsjö kommuns arbete med coronaviruset, covid-19

Vid frågor kontakta:
Pierre Klasson, kommunikationschef
0382-151 03, pierre.klasson@savsjo.se